Yoga pentru o sănătate perfectă

Yoga pentru o sănătate perfectă

Știința yoga a fost permanent dedicată sănătății fizice, mentale și spirituale a umanității. Încă de la începutul curentei ere tehnologice, mulți înțelepți au început să prevadă intrarea umanității într-o nouă dimensiune a bolilor și suferințelor, nu atât ale corpului fizic, cât ale mentalului și psihicului. Stresul datorat factorilor externi ai vieții a devenit acut în ultimii două sute de ani.

Ca rezultat, mulți oameni și-au pierdut capacitatea de a se înțelege pe sine, de a se analiza sau de se gândi la ei înșiși, la mintea lor sau la problemele lor interioare. Fixarea atenției lor a devenit pur materialistă. Structura societății și felul traiului zilnic l-au constrâns pe om să se gândească mai mult la ceea ce se întâmplă în exterior, decât la ce se întâmplă în interiorul său. Așa că, în timp, acesta a ajuns să neglijeze semnele și regulile fundamentale ale sănătății mentale și fizice.

În ultimii o sută cincizeci de ani omul a devenit așa de bolnav, infirm și nesănătos încât ar trebui să-și revină în simțiri până nu este prea târziu. În sfârșit, în ultimii cincizeci de ani, el a devenit mult mai conștient în legătură cu ceea ce i se întâmplă și de ce i se întâmplă. Acum a început să caute o știință care-i poate aduce sănătate, pace și armonie interioară în toate stadiile existenței sale.

Yoga nu este nouă pentru umanitate; ea a fost cu noi de veacuri, dar au fost timpuri când această știința a fost uitată complet. Oamenii nu au mai putut s-o integreze în contextul vieții lor. Ei au înțeles greșit yoga și au crezut că nu mai era aplicabilă existenței lor zilnice. Ca rezultat, măreața știință yoga a trecut printr-o perioadă de declin. În această perioadă întunecată, omul a suferit enorm, fără să știe. Iar în acest secol, yoga a plecat din India pentru a alina această suferință.

Știință universală

Aceasta nu înseamnă că yoga este o știință specifică spațiului indian. Prin toate criteriile și definițiile ei, yoga este o știință universală. Desigur, doar în India cunoașterea despre yoga s-a păstrat pe perioada întunecată a accidentelor și crizelor istorice mondiale. Aceasta deoarece în India a existat întotdeauna o tradiție de swami și sannyasini ce au fost devotați complet, total și exclusiv științelor spirituale ce aduc sănătate, liniște și pace. Prin această tradiție măreață, India a fost capabilă să păzească cunoașterea ce s-a pierdut în restul lumii datorită atitudinii neglijente.

Această tradiție a fost păstrată neschimbată de către oamenii devotați și conștiincioși din India. Ca rezultat, în ciuda hipnozei tehnologice ce ghidează astăzi întreaga lume, India încă produce personalități mari în yoga. Prin învățăturile lor, știința yoga este din nou răspândită prin lume, fiind dedicată sănătății întregii umanități, nu doar unei anumite religii sau naționalități.

Trebuie să înțelegem yoga în cel mai larg context posibil al existenței umane. Diferitele ramuri de yoga, ca hatha yoga, raja yoga, bhakti yoga, karma yoga, laya yoga și kriya yoga au o importanță și o influență adâncă asupra corpului, minții și spiritului uman.

Hatha yoga: pentru armonizarea sistemului nervos

De exemplu, să considerăm hatha yoga ca fiind una dintre cele mai extraordinare științe pe care omenirea a reînviat-o în ultimii ani. Cuvântul ‘yoga’ semnifică starea de armonie și cuvântul ‘hatha’ semnifică energiile lunare și solare, cele două forțe din corpul omenesc. Una este forța bioenergiei sau prana, prin intermediul căreia trăim, iar cealaltă este forța conștiinței sau chitta, prin care gândim și simțim. Aceste două forme de energie controlează fiecare funcție din corpul omenesc. Ele sunt responsabile pentru mobilitatea noastră, pentru gândirea noastră și pentru toată existența noastră fizică și mentală. Când între acestea este dizarmonie, atunci se instalează boala, neliniștea și tulburarea; și când între ele este armonie, atunci este pace și sănătate. Prin practicile de hatha yoga, aceste energii sunt echilibrate și reglate, chakrele și întregul corp sunt purificate și este atinsă o stare de unitate, armonie și pace.

Două canale străbat carcasa colanei vertebrale, de la bază până sus, intersectându-se în patru puncte. În textele de hatha yoga, aceste două canale, numite nadis, sunt cunoscute ca ida și pingala. Ida conduce forța mentală și pingala conduce forța pranică. Aceste două nadis-uri pornesc de la baza coloanei vertebrale dintr-un centru anume, cunoscut ca mooladhara chakra, plexul sacral-coccigian. Ele se intersectează la nivelul plexului pelvian în swadhisthana chakra, apoi la nivelul plexului solar în manipura chakra, la nivelul plexului cardiac, în anahata chakra și la nivelul plexului cervical, în vishuddhi chakra. În final, ele se unesc la nivelul medulla oblongata în ajna chakra.

Boli psihice și somatice

Energiile din ida și pingala sunt amândouă atât de natură fizică, cât și psihică și sunt distribuite de la punctele de intersecție ale chakrelor către toate celulele, țesuturile și organele corpului. Când este o slăbiciune sau deficiență energetică în ida nadi, atunci organele asociate cu ida suferă. Similar, când este un blocaj în pingala nadi, sau în energia pe care acesta o distribuie, atunci organele relaționate cu pingala nadi sunt afectate. Tote bolile psihice și somatice își au originea în acest fel.

De obicei, bolile sunt considerate a fi fie psihice, fie somatice. Bolile somatice sunt legate de energia pranică și bolile psihice sunt legate de energia mentală. Deci, ida nadi este responsabil de bolile și sănătatea psihică și pingala nadi este responsabil de bolile și sănătatea corpului fizic. Noi nu suferim doar de boli psihosomatice ci și de boli somato-psihice. Câteodată bolile încep în corpul fizic și sunt transferate corpului mental iar câteodată bolile își au originea în corpul mental și sunt transferate corpului fizic. De aceea, este foarte dificil să se identifice dacă bolile sunt inițial psihice, somatice sau și psihice și somatice.

Scopul asanelor și al practicii pranayama

În hatha yoga, noi considerăm că fiecare boală este atât psihică, cât și somatică. De aceea, asanele din hatha yoga nu ar trebui să fie privite ca simple exerciții fizice. Ele sunt posturi sau poziții ale corpului care, prin natura, calitatea, procesul și influența lor aduc modificări în circuitele electrice ale nadis-urilor. Pentru a practica asane fără dificultate, ar trebui să fie practicate mai întâi shatkarmas, cele șase metode ale purificării fizice.

Apoi urmează pranayama, știința procesului respirator. Pranayama este un alt termen a cărui înțelegere este foarte greșită. Oamenii îl traduc ca „exercițiu de respirație”, însă este un proces de trezire a pranei inactive, energia vitală ce doarme în corpul fizic, cu scopul refacerii diferitelor celule ale corpului fizic. După ce corpul fizic este purificat prin practica tehnicilor shatkarmas și practicarea asanelor este perfecționată, atunci puteți începe practicarea pranayamei. Prin practicarea pranayamei, energia corpului fizic este activată și condusă prin nadis-urile ida și pingala sub forma impulsurilor electrice, către toate părțile corpului, inclusiv către creier.

Mantra, yantra și mandala: pentru eliberarea minții

Știința mantra, yantra și mandala este încă și mai importantă pentru obținerea unei sănătăți perfecte. Știința mantrelor este știința sunetului. Undele sonore influențează atât corpul fizic cât și cel mental. Sunetul este o formă de energie extraordinar de puternică pe care știința modernă a folosit-o pentru a construi cuptoarele cu microunde ce pot coace mâncarea în câteva secunde.

Se pare că oamenii cred că doar medicamentele, injectabilele, tabletele sau ierburile pot vindeca bolile. Acestea lucruri sunt foarte bune, dar cu siguranță există la dispoziția omului o formulă mult mai puternică și aceasta este principiul sunetului în forma mantrei. În mantra yoga se repetă un anumit sunet sau cuvânt ce se potrivește personalității și calităților practicantului. Apoi mantra este transformată în sunet, o formă de energie pură, ce este responsabilă pentru regenerarea celulelor moarte din corp.

În creierul omenesc rezidă bilioane de arhetipuri, ce sunt simboluri ale experienței sale din această viață sau din viețile anterioare, din viețile părinților și ale străbunilor săi. Fiecare experiență pe care o înregistrăm prin intermediul simțurilor este înregistrată în conștiință, nu în forma ei originală, ci în formă simbolică de arhetip. Conștiința umană nu lasă neînregistrată și nu pierde nici o experiență. Este un proces constant de înregistrare, transformare și depozitare, nimic din ceea ce experimentăm prin simțuri din momentul nașterii până în momentul morții nu va fi distrus. Chiar și experiențele din somn, vise, hipnoză adâncă și din stările de lipsă completă a conștiinței iau o formă simbolică undeva în corpul fizic, mental sau cauzal. Ele sunt cunoscute ca și samskare, diferitele simboluri ale karmei umane. Și aceste bilioane de smaskare își găsesc expresia în această viață prin durere și plăcere, împlinire și pierdere, boală și sănătate. Yantra este știința simbolurilor geometrice. Ele pot elibera arhetipurile și samskarele ce sunt adânc înrădăcinate în conștiință, fie sub forma viziunilor, experiențelor psihice, senzațiilor psihice, experiențelor divine, disipare sau tulburare a minții. Prin eliberarea minții și a sufletului, practicile mantra și yantra, eliberează energia potențială din om.

Yoga nidra: eliberarea tensiunilor

Pe parcursul vieții noastre, acumulăm tensiuni mentale, musculare și emoționale, iar acestea ne afectează sănătatea. În yoga, soluția pentru eliberarea acestor tensiuni este practica relaxării sau yoga nidra. Această practică induce starea de pratyahara, o stare în care mintea, izolată fiind de influența simțurilor nu mai furnizează creierului informații proaspete. Când conștiința, mintea și creierul sunt izolate complet de influența simțurilor, ele suferă o metamorfoză, o transformare completă. E ca și cum un nou creier, o nouă minte și o nouă conștiință iau naștere din vechiul creier, minte și conștiință. Toate tensiunile mentale, musculare și emoționale sunt eliminate imediat.

Kriya yoga: pentru a dezvolta mintea superioară

Există câteva persoane sattwice care sunt complet armonioase, dar majoritatea oamenilor au mintea de natură rajasică și sunt în conflict interior. Alții sunt de natură tamasică, ei nici măcar nu știu că au conflicte interioare. Așa că, practicile yoga sunt divizate în concordanță cu gradul și calitatea individului. Pentru cei ce au o stare mentală armonioasă, cu puține conflicte, este disponibilă dhyana yoga, practica meditației. Ei se pot concentra pe un punct, apoi, când mintea se îndepărtează, poate fi adusă înapoi și refocalizată.

Însă cei ce au multe conflicte interioare nu se pot concentra pe un singur punct. Dacă sunt forțați să se concentreze, ei vor întâmpina dificultăți psihice și probleme mentale. Pentru acești oameni, trezirea energiei, prana sau kundalini, potențialul inactiv din om, poate fi cel mai bine realizată prin practici simple de kriya yoga. Aceasta este una dintre cele mai importante metode pentru oamenii epocii noastre, deoarece, pentru majoritatea oamenilor nu este posibil să-și mențină tot timpul mintea focalizată pe un singur punct. Mintea lor este atât de puternic influențată de forțele rajasice și disiparea ei este atât de mare, încât chiar dacă ei vor să se concentreze pentru o anumită perioadă de timp, își dau seama că nu o pot face.

Datorită ignoranței, omul a căzut într-o stare de existență disipată. În orice caz, această stare nu este produsul final al naturii. Omul mai are mult de călătorit înainte de a trece peste actuala stare mentală și de a dezvolta o minte superioară. Acesta este destinul său; aceasta este ceea ce trebuie să facă, dacă nu acum, atunci pe parcursul a 10,000, 20,000 sau un milion de ani. Natura evoluează prin conștiința umană. Scopul kriya yoga este de a accelera acest proces de evoluție naturală, astfel încât omul să poată experimenta mintea superioară, starea de existență superioară, aici și acum.

Fericirea și sănătatea

Chiar dacă un om nu are nici o boala fizică, nu are probleme cu tensiunea, reumatismul, migrene sau sinuzită, totuși nu poate fi considerat sănătos. Există posibilitatea ca el să aibă probleme de somn, poate suferi de nevroză anxioasă, sau se poate certa constant cu familia sa. Sănătatea fizică nu este ultima definiție a sănătății; acesta este un principiu important în yoga.

Cineva poate atinge o sănătate excelentă prin practica hatha yoga, asane, pranayama, stil de viață corect, dietă potrivită, însă poate fi în continuare o persoana nefericită. Puteți considera o persoană extrem de nefericită ca fiind sănătoasă? Nefericirea nu este și ea o boală? Ce facem cu mintea? Cum veți face să readuceți sănătatea minții? Cum veți readuce fericirea în inimă? Mintea trebuie să fie în pace, liniștită și plină de ananda. Acesta este un alt principiu central în yoga.

Se poate să aveți suficient de mâncare, o casă bună și suficient de mulți bani pentru cheltuială și în același timp să fiți în întuneric și ignoranță (avidya). Nu este avidya rădăcina tuturor bolilor umanității? Yoga se adresează de asemenea și acesteia. Yoga recunoaște că omul există simultan în cinci corpuri, incluzând corpurile fizic, pranic, mental, psihic și cauzal (sau spiritual). Prin practicile de hatha yoga, raja yoga, kriya yoga și yoga nidra, ne putem transforma simultan pe toate aceste nivele.

Ce a dat și ce va da yoga umanității? Sunt sute de mii de oameni care practică yoga în toată lumea, vindecându-se de boli îngrozitoare și incurabile. Ei dezvoltă o nouă calitate a minții pentru a trăi în această societate. Yoga le dă speranță și optimism și le extinde orizonturile vieții.

Oameni ce și-au pierdut toată fericirea datorită bolilor fizice se bucură acum de cea mai bună sănătate. Ca rezultat al acesteia, mii de centre yoga, profesori de yoga și studenți yoga sunt peste tot în lume. Ce a dat yoga umanității? O religie? O sectă ocultă? Nu. O știință, o experiență a transformării a calității minții? Da. Aceasta este contribuția practică pe care a adus-o yoga umanității în trecut și o va aduce și în viitor.

Swami Satyananda Saraswati
discurs inaugural la International Festival of Yoga and Health,
Bogotá, Octombrie 1980

Dacă ți-a plăcut acest articol, recomandă-l prietenilor tăi.Share on Facebook0Email this to someone